Добрин Баджаков

Кинезитерапевт

Добрин Баджаков е завършил бакалавърска степен по кинезитерапия в Национална Спортна Академия "Васил Левски" София през 1999 г.
Завършва магистратура по здравен мениджмънт в Университет "Проф. д-р Асен Златаров".

Работил е във футболен клуб "Нефтохимик" и футболен клуб "Черноморец".
От 20 години се занимава с частна практика.
Извършва диагностика и рехабилитация при травми на опорно-двигателния апарат.

Допълнителна квалификация:
- Техника ЕРГОН – мобилизация на меките тъкани – advanced level
- Kinesiotaping - advanced course
- Кинезитерапия при дисфункция на шиен и поясен дял