Петър Друмев

Кинезитерапевт

Петър Друмев е завършил бакалавърска степен по кинезитерапия в Национална Спортна Академия "Васил Левски" София през 2019 г.

Допълнителна квалификация:
- Техника ЕРГОН – мобилизация на меките тъкани – advanced level
- Aкадемия за фитнес и хранене - Personal Trainer Collective